Bazénová písková filtrace

Pískové filtrační zařízení – nejkvalitnější filtrování bazénu

Písková filtrace bazénu

bazénová filtrace

Pískové filtrace jsou zpravidla vybaveny plastovou, nebo nerezovou filtrační nádobou.

Pokud je filtrační zařízení pevně napojeno na trubky a armatury z PVC, mělo by být sací i tlakové vedení opatřeno uzávěrem (kulový kohout). Aby byla tlaková ztráta v potrubí co nejmenší, používejte, pokud je to možné, spíše obloukové ohyby než kolena. Je-li filtrační zařízení umístěno nad úrovní hladiny, je třeba od sacího vedení instalovat zpětný ventil.

Košík na hrubé nečistoty je třeba pravidelně čistit. Před samotným čištěním filtračního koše uzavřete sací i výtlačné vedení, aby čerpadlem nemohla protékat voda. Pokud máte filtraci pod úrovní vody v bazénu, dbejte na uzavření ventilů o to více. Jinak bude voda z bazénu volně vytékat otevřeným čerpadlem. Ohřev bazénu jakéhokoliv druhu musí být instalován od tlakového potrubí ( výtlak od filtru k bazénu).

Filtrační bazénová čerpadla, bývají osazeny tepelnou pojistkou, která vypne filtraci v případě delšího chodu na prázdno nebo z důvodu jiného přehřátí. Pro další zpuštění filtrace je potřeba počkat, až pojistka zchladne. Pokud máte filtraci bazénu venku, pak se doporučujeme zařízení chránit před přehřátím nebo jej provozovat během chladnějších částí dne.

Bazénová filtrace musí být provozována pouze ve spojení s ochranným proudovým chráničem 30mA.

Popis činnosti bazénové filtrace

Znečištěná voda je čerpadlem nasávána přes skimmer. Tam se v síťovém košíku zachycují hrubé nečistoty. Jemné částice jsou filtrovány přes písek, kterým voda protéká shora dolů. Čistá voda se vrací přes trysky do bazénu.

Bazénový pískový filtr

Uvedení bazénové filtrace do provozu

Pokud je bazénová filtrace umístěna nad úrovní hladiny vody, je třeba čerpadlo naplnit vodou („zalít“). Dbejte na to, aby po naplnění vodou bylo víko čerpadla pevně utaženo.

Nyní nastavte ventil do polohy DOPÍRÁNÍ a nechejte filtraci asi 30 vteřin běžet. Tím se písek stěsná a prach se odplaví do odpadu. Po 30 vteřinách zařízení vypněte a ventil nastavte do polohy FILTRACE a opět zapněte.

Obsah bazénu by měl být přefiltrován nejméně 5 x za 24 hodin. Při silném znečištění nebo frekventovanějším provozu bazénu je třeba dobu filtrace prodloužit. V horkých letních dnech nechte bazénovou filtraci běžet i 12 hodin denně. Předejte tak zakalení vody a nadměrné spotřebě bazénové chemie.

Praní filtrační náplně

Pokud tlak ve filtrační nádobě vzroste o cca 0,3 baru, je písková náplň zanesena a je nutno ji propláchnout. Vypněte filtraci. Ventil nastavte do polohy ZPĚTNÝ PROPLACH a zapněte. Ponechejte v chodu 1-3 min., dokud se usazeniny neodplaví a v průzoru neuvidíte čistou vodu. Filtraci opět vypněte, ventil nastavte do polohy DOPÍRÁNÍ  a po zapnutí ponechejte v chodu asi 30 vteřin. Nakonec filtraci vypněte, ventil nastavte do polohy FILTRACE a znovu zapněte. Do bazénu doplňte vodu místo té, která byla použita pro praní.

Šesticestný ventil bazénové filtrace

Ventil nesmí být nastavován do různých pozic, pokud je filtrace zapnuta

Pozice ventilu jsou:

filtrace:  Voda protéká z bazénu přes filtr shora dolů a zpět do bazénu

vypouštění: Voda protéká z bazénu do odpadu bez filtrace

uzavřeno: Průtok je uzavřen, nesmí se zapnout filtrační čerpadlo !

zpětný proplach: Voda protéká z bazénu do filtru zdola nahoru, pak do odpadu.

cirkulace: Voda proudí z bazénu bez filtrace zpět do bazénu.

dopírání: Voda protéká z bazénu přes filtr shora dolů a pak do odpadu.

Zazimování bazénové filtrace

Bazénová filtrace nesmí být vystavena působení mrazu. Proto je třeba zařízení, která jsou umístěna pod venku po ukončení koupací sezóny demontovat, vyprázdnit, vyčistit a uskladnit v suchém prostoru chráněném před mrazem. K rychlému a snadnému vyprázdnění nádoby slouží vypouštěcí ventil ve spodní části nádoby a manuální odvzdušňovací ventil ve vrchní části nádoby. Nejlepší je filtrační nádobu na zimu otevřít a písek nechat provětrat.

Problémy – jejich příčiny a odstranění

Motor neběží

–  přerušen přívod proudu
–  čerpadlo je vypnuto pojistkou proti přehřátí

Hřídel motoru se netočí  (motor jen vrčí)

–  při vypnutém motoru pootočte lopatkovým kolem ventilátoru
–  problém z rozběhovým kondenzátorem

Čerpadlo nasává vzduch (z přívodu do bazénu unikají bubliny)

–  ověřte těsnost všech spojů a těsnění
–  hladina vody v bazénu je příliš nízká

Filtr má příliš nízký výkon

–  síťový košík je ucpaný
–  je nutné proprat nebo vyměnit filtrační písek